Condiții de afaceri – Udalmansa

Prevedere introductivă


Acești termeni și condiții se aplică achizițiilor din galeria online www.udalmansa.com. Condițiile definesc și specifică în continuare drepturile și obligațiile operatorului magazinului online, ale vânzătorului și ale cumpărătorului (clientului).

Galeria de internet este operată pe un site web situat la www.udalmansa.com

Galeria de cumpărături online este operată de IGI TRADER LLC, Societate cu răspundere limitată DELAWARE, numărul dosarului 6294913, situat la 910 FOULK ROAD, SUITE 201, WILMINGTON, județul New Castle, stat DE, cod poștal 19803.

Entitățile străine vând bunuri printr-o galerie online. O prezentare actualizată a tuturor vânzătorilor poate fi găsită în secțiunea Entități străine.

Operatorul galeriei de internet nu este un vânzător de bunuri tranzacționate prin intermediul magazinului online www.udalmansa.com, ci intermediază pentru vânzători încheierea contractelor de cumpărare cu clienții prin operarea galeriei de internet ca o galerie de cumpărături, care permite vânzătorilor să își prezinte bunurile și cumpărătorii manifestă interes pentru bunurile selectate. și mediază schimbul de informații între vânzător și cumpărător până la eventuala încheiere a contractului de cumpărare și achiziționează în continuare vânzătorilor alte aspecte legate de executarea acestora.

Operatorul galeriei de internet este îndreptățit de către vânzătorii individuali să declare acești termeni și condiții astfel încât să facă parte din contractele de cumpărare încheiate prin intermediul site-ului www.loreanshop.com.

Acești termeni și condiții se aplică achizițiilor făcute de consumatori.

Prin catalogul de bunuri, situat la adresa de internet www.udalmansa.com, operatorul permite clienților să facă propuneri (comenzi) pentru achiziționarea acestor bunuri.

Bunurile sunt prezentate vizual în galeria de internet www.udalmansa.com și au numele, descrierea, prețul de achiziție sau alte informații suplimentare.

Comunicarea dintre cumpărător și vânzător are loc până la eventuala încheiere a contractului prin galeria de internet. Orice comunicare între cumpărător și operator are loc prin e-mail. Adresa de contact a operatorului este info@udalmansa.com

Comandarea și încheierea unui contract de cumpărare

Clientul selectează bunurile care urmează să fie comandate plasându-le în coșul de cumpărături de pe site-ul web al operatorului


Completând și trimitând formularul de comandă din interfața web din magazinul online, clientul face o comandă obligatorie pentru bunurile selectate. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul confirmă că a citit acești termeni și condiții și că este de acord cu aceștia. Condiția pentru validitatea comenzii electronice este completarea tuturor datelor și cerințelor prescrise de formular. Înainte de a trimite formularul de comandă, clientul este obligat să verifice toate datele completate și toate opțiunile făcute de acesta în cazul în care este oferit un design de variantă sau negocieri de variante. Până la trimiterea formularului de comandă, clientul poate corecta erorile și, de asemenea, poate modifica conținutul comenzii. Cumpărătorului i se permite să se familiarizeze cu acești termeni și condiții generale înainte de a trimite comanda.

Comanda este un proiect de contract de achiziție adresat alternativ entităților care vând bunuri prin intermediul galeriei de internet www.udalmansa.com.

Operatorul transmite comanda entităților care vând bunurile selectate prin www.udalmansa.com, fie direct, fie utilizând lanțul de magazine online printr-un alt magazin online desemnat de vânzător.

Operatorul va confirma imediat primirea comenzii către Cumpărător prin e-mail la adresa specificată de Cumpărător în comandă.

Un rezumat al comenzii sale este trimis clientului împreună cu confirmarea primirii comenzii. Confirmarea primirii comenzii înseamnă confirmarea primirii acesteia de către operator pentru prelucrarea ulterioară.

Contractul de cumpărare între cumpărător și vânzător va fi încheiat prin acceptarea (acceptarea) comenzii clientului de către vânzător, despre care clientul va primi o confirmare prin www.udalmansa.com sau utilizând înlănțuirea magazinelor online.

Contractul se încheie cu vânzătorul, care a acceptat comanda cumpărătorului. Prin încheierea unui contract de cumpărare, comanda își pierde efectele față de alți vânzători.

Contractul constă din comandă, confirmarea primirii sale și include acești termeni și condiții generale. Formularea tuturor părților de mai sus ale contractului este pusă la dispoziția clientului fie prin trimiterea acestuia către client (a se vedea, de exemplu, secțiunea 2.4), fie clientului i se permite să îl descarce sau să îl tipărească (termeni și condiții generale, aflați la www.udalmansa. com). Contractul se încheie în limba română; unele componente ale acestuia pot fi în engleză.

Contractul este arhivat de operatorul magazinului online în formă electronică și nu este accesibil terților, cu excepția vânzătorului.

În cazul în care operatorul magazinului online notifică cumpărătorului respingerea comenzii, prin e-mail la adresa specificată de cumpărător în comandă, comanda își pierde obligațiile, fără încheierea unui contract de cumpărare. Operatorul magazinului online are dreptul să respingă comanda în principal din cauza epuizării stocurilor de bunuri și a indisponibilității sale pe termen lung. Operatorul magazinului online este îndreptățit să respingă comanda, deoarece clientul este repetat în perioada de un an care precede imediat comanda sa curentă (adică momentul livrării către operator), adică. În cel puțin două cazuri, el a refuzat în mod nejustificat sau nejustificat să accepte bunurile livrate cumpărate prin intermediul galeriei de internet www.udalmansa.com

Secțiune de plată recurentă / VIP

În cazul achiziționării produselor noastre, se stabilesc fiecare produs din fiecare combinație, așa-numitele plăți recurente, prin care clientul subscrie accesul la secțiunea VIP, care este comunicată printr-un program de e-mail. prin publicare, posibilitatea de a comanda produse la prețuri reduse prin link-uri VIP către produse, primește reduceri suplimentare și cupoane de reducere, care sunt destinate numai membrilor secțiunii VIP etc. Toate beneficiile VIP sunt comunicate în mod regulat printr-un program de e-mail, la o frecvență de 1-4 e-mailuri pe lună.

Informațiile privind suma și frecvența plății sunt obținute de client din rezumatul din Coșul de pe site-ul www.udalmansa.com. Clientul obține informații exacte cu privire la valoarea plății în cadrul posibilității de abonare la accesul la secțiunea VIP, prin rezumarea condițiilor din Coș, rezumarea condițiilor din CGV și rezumarea condițiilor din e-mailurile de confirmare din comandă, adică. Clientul are posibilitatea de a se familiariza cu detaliile plății min. De 3 ori.

Clienții care utilizează secțiunea VIP vor primi e-mailuri informative despre produsele noi în funcție de stocul lor, în același timp vor primi cel puțin o dată pe lună un cod special de reducere VIP, care este oferit pentru o perioadă limitată doar membrilor secțiunii VIP. Membrii secțiunii VIP pot cumpăra toate, chiar și reducerea produselor de pe site-ul nostru web, cu un cupon dat, fără restricții. Membrii VIP ai secțiunii primesc astfel cele mai bune prețuri finale posibile ale produselor.

Prin crearea unei comenzi, clientul este de acord cu plata repetată, prin studierea GTC, pe baza căreia este de acord, debifând studiul și debifând consimțământul pentru plăți repetate.

Plată repetată înseamnă deducerea unei sume prestabilite de pe cardul cumpărătorului de către vânzător, la intervale prestabilite (1 interval = 14 zile). Prima plată se taxează 7! zile după comandă, apoi fiecare suplimentar la un interval de 14 zile.

Datele de pe cardul de plată sunt procesate de Stripe conform standardului internațional de securitate PCI-DSS Nivelul 1 (acesta este cel mai înalt nivel de securitate a datelor din sectorul financiar).

a) Când se stabilește o plată recurentă

Plățile recurente se bazează exclusiv pe achiziționarea de produse prin intermediul site-ului www.udalmansa.com și exclusiv pe plata cu cardul, la intervale de 14 zile. Nu se stabilește nicio plată recurentă pentru alte metode de plată și intervale de plată.

b) Suma maximă recurentă

Suma maximă a plății recurente – 19,90 LEI pentru fiecare produs, dar dacă cumpărătorul cumpără produsul de membru VIP cu reducere, acesta poate fi și o sumă mai mică (acțiune PROMO).

c) Fixitatea plății recurente

Plata pe care clientul o plătește în prima perioadă de facturare poate fi mărită sau micșorată pentru întreaga perioadă de utilizare a acestui serviciu, până la maxim – 19,90 LEI pentru abonamentul VIP.

d) Data și frecvența recurenței plății recurente

Data reapariției nu este setată pentru ziua exactă, depinde de data la care clientul a achiziționat pentru prima dată produsul (produsele) de pe www.udalmansa.com.

e) ANULAREA PLĂȚILOR RECURENTE

Cumpărătorul poate anula plățile recurente în orice moment, fără plăți suplimentare, penalități și fără a-și da motivul el însuși prin contul său de client la www.udalmansa.com în secțiunea SUBSCRIPȚIA MEA, făcând clic pe butonul „ANULARE”. Plățile vor fi dezactivate când se face clic pe buton.

Detaliile de conectare au ajuns la cumpărător automat la e-mailul specificat după crearea primei comenzi. Cumpărătorul poate solicita una nouă în caz de nevoie sau pierdere a parolei, acest lucru se va face automat de către sistem.

f) Întrebări privind plățile recurente După anularea plăților recurente, cumpărătorul va avea acces valid la secțiunea VIP până la sfârșitul perioadei plătite și se poate conecta ulterior din nou în orice moment, odată cu crearea unei noi comenzi.

E-mail: vip@udalmansa.com, sau formularul „contact” de pe site-ul www.udalmansa.com, subpagină de contact.

Conținutul contractului de cumpărare

Subiectul executării în temeiul contractului de cumpărare încheiat este livrarea bunurilor specificate în comanda cumpărătorului acceptată (acceptată) de către vânzător prin intermediul magazinului online, în cantitate și preț, care sunt stabilite în același mod.

Eficacitatea contractului este condiționată de îndeplinirea condiției precedente. Condiția precedentă este plata prețului de cumpărare de către cumpărător.

Locul de livrare a mărfurilor este adresa dată de cumpărător în formularul de comandă. Livrarea mărfurilor se face numai în locuri situate în România.
Mărfurile sunt trimise la locul de livrare din străinătate.
Metoda de livrare a bunurilor este aleasă de cumpărător la completarea formularului de comandă.

Condițiile de livrare, inclusiv informații despre orice expediere facturată (poștă) și inclusiv regulile stabilite în cazul livrării nereușite a lotului cu mărfurile, sunt specificate în detaliu pe adresa de internet www.udalmansa.com într-o secțiune separată. Aceste condiții de livrare fac parte din aceste condiții comerciale.
Operatorul își rezervă dreptul în caz de imposibilitate temporară de livrare din cauza obstacolelor inevitabile și imprevizibile sau a așa-numitei Forțe majore, care a apărut fără vina sa, să prelungească timpul de livrare în funcție de aceste obstacole. Un obstacol inevitabil și imprevizibil sau așa-numita Forță majoră constau în special în răscoale, revolte, evenimente meteorologice extreme, epidemii, carantine, greve, restricții de transport și transport independent de voința Operatorului de mai jos.
În timpul livrării mărfurilor, poate avea loc vămuirea mărfurilor. Orice taxă vamală nu este inclusă în prețul de achiziție stabilit. Dacă este necesar, o explicație a procedurii corecte în procedura vamală, cumpărătorul poate contacta operatorul galeriei de internet cu întrebările sale.

Metoda de plată a prețului de cumpărare este aleasă de cumpărător la completarea formularului de comandă.
Condițiile de plată sunt specificate în detaliu pe site-ul www.udalmansa.com într-o secțiune separată. Aceste condiții de plată fac parte din aceste condiții comerciale.
În cazul în care cumpărătorul plătește transportul (poștal) în plus față de prețul de achiziție al bunurilor, toate plățile se efectuează simultan.
În cazul în care vânzarea de bunuri este o tranzacție impozabilă și este supusă taxei pe valoarea adăugată, prețul de achiziție al bunurilor include valoarea taxei respective.
Dreptul de proprietate asupra bunurilor trece către cumpărător, sub rezerva plății prețului de achiziție, preluarea acestuia.
Cumpărătorul este obligat să verifice starea expedierii la primirea expedierii împreună cu bunurile. În cazul în care lotul livrat este deteriorat, cumpărătorul și transportatorul vor înregistra acest lucru.
Regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal și regulile de protecție a acestora sunt specificate în detaliu pe adresa de internet www.udalmansa.com în secțiunea intitulată Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal. Aceste reguli fac parte din acești termeni și condiții.

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare încheiat prin galeria de internet www.udalmansa.com. Detaliile vor fi prezentate în Instrucțiunile privind posibilitatea retragerii din contract, cuprinse în secțiunea specială a acestor termeni și condiții.

Drepturile clientului asupra performanței incorecte și regulile de aplicare a acestora sunt reglementate în secțiunea denumită Procedura de reclamații.
Procedura de reclamație face parte din aceste condiții comerciale.

În legătură cu vânzarea, vânzătorul va emite un document fiscal, pe care cumpărătorul îl va primi cel târziu la primirea bunurilor. Prețul mărfurilor de pe document poate fi convertit în valută (în special USD).

La vânzarea de bunuri folosind lanțul de magazine online, vânzătorul nu are dreptul în niciun caz să invoce împotriva cumpărătorului regulile de tranzacționare stabilite pentru magazinul online ulterior desemnat de vânzător.

Protecția proprietății intelectuale

Entitățile care vând bunuri prin galeria de internet wwwudalmansa.com sunt obligate să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale terților.

Oricine crede că, în cazul anumitor bunuri vândute prin www.udalmansa.com, sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți, acestea sunt invitate să facă acest lucru prin e-mail la adresa info@udalmansa.com. Procedând astfel, este necesar să se identifice cu precizie mărfurile în cauză și să se indice circumstanțele care vor permite evaluarea cazului, prin intermediul unei denumiri sau a unei alte definiții a legii care trebuie încălcată.

Operatorul va transmite o astfel de notificare vânzătorului mărfurilor în cauză cu o cerere de despăgubire.
În cazul unei notificări în mod vădit rezonabile, operatorul magazinului online are dreptul să împiedice oferte suplimentare

Instrucțiuni privind posibilitatea de retragere din contract

Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract fără să ofere motive în termen de paisprezece zile de la primirea bunurilor, i. din ziua în care bunurile sunt preluate de cumpărător sau de un terț altul decât transportatorul desemnat de acesta. În cazul unui contract pentru furnizarea mai multor tipuri de bunuri sau pentru mai multe părți, perioada va începe de la data primirii ultimei livrări a bunurilor. Cumpărătorul nu se poate retrage din contract pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate la cererea cumpărătorului sau a persoanei sale.

Atunci când își exercită dreptul de retragere, cumpărătorul este obligat să informeze vânzătorul despre retragerea sa din contract sub forma unui acord legal unilateral (de exemplu, prin scrisoare sau e-mail trimis prin furnizorul de servicii poștale). Cumpărătorul se poate retrage din contract folosind formularul eșantion, dar nu este obligația sa.

TIMPUL DE LIVRARE

Termenul obișnuit de livrare este de 2-4 zile lucrătoare. Dacă nu se specifică altfel, toate produsele sunt livrate dintr-un depozit din România. Produsele nu sunt supuse procedurilor vamale, cu excepția cazului în care se prevede altfel!

În cazul în care vânzătorul este interesat, acesta va furniza clientului un număr de urmărire sau acesta îl poate vizualiza în contul său de utilizator la www.udalmansa.com.